• Privacyreglement


    SmartDent Centrum voor Tandheelkunde verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met onze praktijk.


    Volledige privacyreglementprivacyregelement-2018-kopie-1

    SmartDent

    SmartDent Centrum voor tandheelkunde Roermond.

    Alle tandheelkundige behandelingen onder één dak.

    Bel ons Mail ons Plan route Maak afspraak Bezoek reguliere site